Historische Vereniging Aduard

De Historische Vereniging Aduard is op 21 mei 2002 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel de geschiedenis van de voormalige gemeente Aduard voor een breed publiek toegankelijk te maken. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het houden van excursies, het geven van lezingen, het verzorgen van publicaties, het initiëren en realiseren van projecten en het verrichten van onderzoek en alles wat hiermee verband houdt, alles in de ruimste zin.

Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 12,50 per jaar. Als lid steunt u de vereniging en ontvangt u vier maal per jaar de nieuwsbrief. Tevens krijgt u korting op de activiteiten en uitgaven van de vereniging. Wilt u lid worden van de vereniging, geef uw naam en adres dan door aan de secretaris en maak € 12,50 of meer over op onderstaand rekeningnummer. Enkele activiteiten die op stapel staan zijn o.a.:

Middels nieuwsbrieven worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden:
Nieuwsbrief 30 oktober 2002
Nieuwsbrief 22 april 2002
Nieuwsbrief 24 december 2001
Nieuwsbrief 4 november 2001

Ook verschijnen er regelmatig artikelen in de kranten:
Emme Groot voorzitter Huis van Groninger Cultuur, 23 december 2002
Historische verenigingen juichen streekhistorie toe, 23 december 2002
Aduard droomt van Educatief Centrum, 4 december 2002
Virtuele reconstructie van middeleeuws klooster, 30 november 2002
Aduard krijgt educatief historisch centrum, 30 november 2002
Historische Vereniging Aduard, 27 november 2002
Over 'De Vergeten Schoonheid' van Aduard, 25 november 2002
Vergeten Schoonheid, de kroniek van het St. Bernardusklooster te Aduard, 10 november 2002
Historische Vereniging wil snik en kogge, 1 november 2002
CD-rom Aduard vandaag te koop, 14 september 2002
Historische Vereniging Aduard, 21 mei 2002
Historische Vereniging Aduard, 15 mei 2002
Lezing over het klooster Klaarkamp, 16 januari 2002
Duits dochterklooster bezoekt Aduard, 31 oktober 2001
Teleurstelling maakt plaats voor geestdrift, 22 oktober 2001
Oprichting historische vereniging, 22 augustus 2001

Historische vereniging Aduard

Secr. Fred den Haring
Alb. Harkemaweg 45
9831 SW Aduard
Tel:(050)4032189
E-mail: hvaduard@hotmail.com
Bankrekeningnummer: 3758.60.495 t.n.v. Historische Vereniging Aduard
Lidmaatschap: € 12,50 per jaar

Laatste revisie: 27 april 2003